آرشیو نویسنده: هانیوا

تاریخ هنر باروک

پازوزو ایزد اهریمنی میان‌رودان

نیایش مغان (ایتالیایی: Adorazione dei Magi) نام یک نقاشی ناتمام اثر لئوناردو دا وینچی است که در سال ۱۴۸۱ کشیده شده‌است. صحنه نیایش سه مغی که در سنت مسیحی گفته می‌شود به هنگام زایش عیسی مسیح انجام شده به سفارش راهب‌های آگوستینی فلورانس توسط داوینچی ترسیم شد، اما به این علت که لئوناردو دا وینچی […]