دپارتمان اسطوره‌شناسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

اسطوره شناسی چیست؟

اسطوره شناسی دانشی است پیرامون مردم‌شناسی فرهنگی که ریشه در دوران باستان ساکنان هر سرزمین دارد؛ و به بررسی روابط میان اسطوره‌ها و جایگاهشان در دنیای امروز می‌پردازد. هدف از خوانش و بررسی اسطوره، آشنایی با انسان‌های نخستین است. با شناخت اساطیر هر ملل، می‌توان به چگونگی اندیشن نخستین مردمان آن سرزمین و نگرش آن‌ها به پدیده‌های جهان دست یافت. اسطوره می‌تواند ذهنیات بشر نخستین پیرامون سرشت هستی را روشن سازد؛ بنابراین می‌توان گفت اسطوره با فلسفه و تفکر پیوند یافته و ماندگار شده است. راز ماندگاری اساطیر در این است که در قلمرو اندیشه، تاریخ و زبان انسان‌ها رسوخ کرده و زیست دوباره‌ای یافته است.

از دیگر تعاریفی که برای اسطوره به کار می‌رود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسطوره میراث مشترک خاطرات اجدادی است؛ که آگاهانه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. اسطوره حتی می‌تواند بخشی از ساختار ذهن ناخودآگاه ما باشد که احتمالا در ژن‌های ما رمزبندی شده است.
  • اسطوره رویدادی شنیدنی است که پیش از تاریخ مکتوب اتفاق افتاده و حسی از آن‌چه را که اتفاق خواهد افتاد در خود دارد.
  • اسطوره «چسبی» است که جوامع را به هم می‌چسباند و مبنای هویت جوامع، قبایل و ملت‌ها است.
اسطوره شناسی چیست؟
نقاشی زایش ونوس – اثر: ساندرو بوتیچلی

آشنایی با اساطیر جهان

در وب‌سایت هانیوا، آرشیوی غنی از شخصیت‌های اساطیری و داستان‌های جذاب پیرامون آن‌ها وجود دارد. شما می‌توانید این مقالات را در دسته‌بندی‌های مختلفی بخوانید.

اسطوره‌شناسی سلتی