فرزاد مداح
آموزگار فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان - آموزگار اسطوره‌شناسی

رزومه تحصیلی

👨🏼‍🎓دانشجوی کارشناسی ارشد سینما – دانشگاه هنر تهران

🖥️کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار – دانشگاه علم و فرهنگ

رزومه کنکور

🍃 رتبه ۷ آزمون کارشناسی ارشد رشته هنرهای رایانه‌ای

🍃 رتبه ۸ آزمون کارشناسی ارشد رشته سینما و ادبیات نمایشی

🍃رتبه ۲۱ آزمون کاردانی به کارشناسی رشته نرم‌افزار کامپیوتر