آزمون ارشد انیمیشن

 

دروس آزمون تصویر متحرک (انیمیشن)

 ♥♥♥

 

منابع تخصصی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) در آزمون ارشد

در آزمون ارشد انیمیشن، دروس تخصصی خاصی وجود ندارد و دروس عمومی مانند فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان و زبان بیشترین ضریب (بعد از آزمون عملی که در مرحله بعد از کنکور است) را در دروس کنکور دارند. در زیر به چندین کتاب که منابع غیر زبان آزمون را به شما معرفی می‌کنیم:

 • نقد عکس (نویسنده: تری برت)
 • مبانی نقد ادبی (نویسنده: ویلفرد گرین)
 • هنر در گذر زمان (نویسنده: هلن گاردنر)
 • دایره معارف هنر (نویسنده: رویین پاکباز)
 • هنر مدرن  (نویسنده: نوربرت لینتن)
 • نگارگری ایران (نویسنده: یعقوب آژند)
 • نگاهی به عکس‌ها (نویسنده: جان سارکوفسکی)
 • سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (نویسنده:حسن بلخاری)

♥♥♥

دانشجویان رشته هنرهای تصویری و طراحی، در صورتی که تمایل به آموزش نرم افزارهای گرافیکی دارید، می‌توانید به سایت ماورا مدیا مراجعه کنید.

آزمون ارشد گرافیک

 

دروس آزمون ارتباط تصویری (گرافیک)

 ♥♥♥

 

منابع تخصصی رشته ارتباط تصویری (گرافیک) در آزمون ارشد

در آزمون ارشد گرافیک، دروس تخصصی خاصی وجود ندارد و دروس عمومی مانند فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان و زبان بیشترین ضریب (بعد از آزمون عملی که در مرحله بعد از کنکور است) را در دروس کنکور دارند. در زیر به چندین کتاب که منابع غیر زبان آزمون را به شما معرفی می‌کنیم:

 • نقد عکس (نویسنده: تری برت)
 • مبانی نقد ادبی (نویسنده: ویلفرد گرین)
 • هنر در گذر زمان (نویسنده: هلن گاردنر)
 • دایره معارف هنر (نویسنده: رویین پاکباز)
 • هنر مدرن  (نویسنده: نوربرت لینتن)
 • نگارگری ایران (نویسنده: یعقوب آژند)
 • نگاهی به عکس‌ها (نویسنده: جان سارکوفسکی)
 • سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (نویسنده:حسن بلخاری)

♥♥♥

آزمون ارشد تصویرسازی

 

دروس آزمون تصویرسازی

 ♥♥♥

 

منابع تخصصی رشته تصویرسازی در آزمون ارشد

در آزمون ارشد تصویرسازی، دروس تخصصی خاصی وجود ندارد و دروس عمومی مانند فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان و زبان بیشترین ضریب (بعد از آزمون عملی که در مرحله بعد از کنکور است) را در دروس کنکور دارند. در زیر به چندین کتاب که منابع غیر زبان آزمون را به شما معرفی می‌کنیم:

 • مبانی نقد ادبی (نویسنده: ویلفرد گرین)
 • هنر در گذر زمان (نویسنده: هلن گاردنر)
 • دایره معارف هنر (نویسنده: رویین پاکباز)
 • هنر مدرن  (نویسنده: نوربرت لینتن)
 • نگارگری ایران (نویسنده: یعقوب آژند)
 • سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (نویسنده:حسن بلخاری)
 • تاریخ هنر (نویسنده: جانسن)

♥♥♥

 

دروس آزمون نقاشی

 ♥♥♥

 

منابع تخصصی رشته نقاشی در آزمون ارشد

در آزمون ارشد نقاشی، دروس تخصصی خاصی وجود ندارد و دروس عمومی مانند فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان و زبان بیشترین ضریب (بعد از آزمون عملی که در مرحله بعد از کنکور است) را در دروس کنکور دارند. در زیر به چندین کتاب که منابع غیر زبان آزمون را به شما معرفی می‌کنیم:

 • مبانی نقد ادبی (نویسنده: ویلفرد گرین)
 • هنر در گذر زمان (نویسنده: هلن گاردنر)
 • دایره معارف هنر (نویسنده: رویین پاکباز)
 • هنر مدرن  (نویسنده: نوربرت لینتن)
 • نگارگری ایران (نویسنده: یعقوب آژند)
 • سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (نویسنده:حسن بلخاری)
 • تاریخ هنر (نویسنده: جانسن)

♥♥♥

آزمون ارشد عکاسی

 

دروس آزمون عکاسی

 ♥♥♥

 

منابع تخصصی رشته تصویر متحرک (انیمیشن) در آزمون ارشد

در آزمون ارشد عکاسی، منابع و کتاب‌های تخصصی متعددی وجود دارد. در زیر به چندین کتاب که منابع غیر زبان آزمون را به شما معرفی می‌کنیم:

 • نقد عکس (نویسنده: تری برت)
 • عکاسی پایه + عکاسی پیشرفته (نویسنده: مایکل لنگفورد)
 • دوربین عکاس (نویسنده: انسل آدامز)
 • ظهور (نویسنده: ج. یاکوبسن)
 • نشانه‌شناسی عکاسی(نویسنده: سونسن)
 • داستان عکاسی (نویسنده: مایکل لنگفورد)
 • نگاهی به عکس‌ها (نویسنده: جان سارکوفسکی)
 • تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایرن (نویسنده: یحیی ذکا)

♥♥♥